Archive for the ‘Blog’ Category

29 cze 2016

Zawody prawnicze uniwersalnie są uznane za zawody zaufania publicznego. Bowiem czy to prokurator, mecenas, radca, rejent lub komornik, dysponują oni poufnymi informacjami na temat życia osobistego, majątku lub sytuacji konsumenta. Są oni przede wszystkim zobowiązani do zachowania tajemnicy, asekuracji danych osobowych i właściwego zabezpieczenia specyfikacji. Każdy adwokat Gniezno zobligowany jest do zachowania poufności jednakowoż też i szanowania zasad moralnych i etycznych w kontekście poważania prawa. Z tego także powodu, dla każdego z ważniejszych profesji sądowych, powstały kodeksy etyki zawodowej. I tak zarówno sędziowie, prokuratorzy czy mecenasi są zobowiązani do działania z poszanowaniem regulaminu wypracowanego odrębnie dla każdej grupy. Praktykujący w  [ Read More ]

Continue